მიმდინარეობს გადამისამართება: KVIRISPALITRA-ზე. დარჩენილია 5 წამი