მიმდინარეობს გადამისამართება: ASAVAL DASAVALI-ზე. დარჩენილია 5 წამი