მიმდინარეობს გადამისამართება: NEWS.MYLAN.GE-ზე. დარჩენილია 5 წამი